Název: Řešení sporů vyvolaných insolvenčním řízením
Další názvy: Resolution of disputes caused by insolvency proceeding
Autoři: Hercíková, Kamila
Vedoucí práce/školitel: Sigmundová, Michaela
Oponent: Outlá, Anna
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14008
Klíčová slova: dlužník;dohlédací činnost;incidenční spor;insolvenční návrh;majetek;občanský soudní řád;pohledávka;společné jmění manželů;zadržovací právo
Klíčová slova v dalším jazyce: debtor;supervisory activities;advesary dispute;insolvency dispute;insolvency petition;property;civil procedure;claim;joint assets;review of claims;retention right
Abstrakt: Tato práce vysvětluje část českého insolvenčního práva, a to konkrétně tu, která se týká sporů vyvolaných insolvenčním řízením, tedy sporů incidenčních. Projednávání a rozhodování incidenční sporů tvoří významnou část insolvenčního práva. Výsledek incidenčního sporu podstatným způsobem ovlivňuje samotných průběh insolvenčního řízení. V obsahu práce lze kromě teoretických úvah nalézt i některé praktické příklady a jejich možná řešení, která jsou z důvodu relevance zpravidla založena na soudní judikatuře, a to zejména stanoviscích a rozhodnutích Nejvyššího soudu ČR a Ústavního soudu České republiky. Pokud vyvstaly otázky dosud judikaturou k insolvenčnímu zákonu neřešené a připadala-li v úvahu analogie s historickou právní úpravou a judikaturou, byla nabídnuta.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis explains the part of the Czech insolvency law especially with regards to the adversary disputes in the insolvency proceeding. The adversary disputes are the important part of the insolvency proceedings.The result of the adversary dispute has a substantial influence on the insolvency proceedings. In the thesis there are also practical examples and their possible solutions based on the judicial judicature and that mainly on the judgments and resolutions of the Supreme Court of the Czech Republic and Constitutional Court of the Czech Republic. Should there be any questions which the current judicature doesn't solve there is a possibility of the analogy with historical judicature.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KOP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace.pdfPlný text práce1,81 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hercikova-1.pdfPosudek vedoucího práce915,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hercikova-2.pdfPosudek oponenta práce706,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hercikova Kamila.pdfPrůběh obhajoby práce285,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14008

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.