Název: Pojem, podstata a podoba cenného papíru
Další názvy: Concept, essence and form of security
Autoři: Kovanda, Marek
Vedoucí práce/školitel: Pauly, Jan
Oponent: Pavlátová, Jarmila
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14009
Klíčová slova: cenné papíry;zaknihované cenné papíry;listina;subjektivní právo;inkorporace;písemný projev vůle;imobilizovaný cenný papír;dematerializace;decentralizovaná evidence
Klíčová slova v dalším jazyce: securities;book-entry securities;deed;entitlement;incorporation;written manifestation of will;imobilized security;dematerialization;decentralized concept of dematerialization
Abstrakt: Práce se zabývá problematikou pojmu, podstaty a podoby cenného papíru. V první části je pojednáno o základních, převážně teoreticko-právních otázkách pojmu a podstaty cenného papíru. Druhá část se věnuje významným otázkám souvisejícím s danou problematikou, jakými jsou funkce cenného papíru, proces jeho vzniku aj. Třetí část je potom orientována na otázky týkající se podoby cenného papíru. Současně je věnována pozornost právní úpravě podle nového občanského zákoníku.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with matter of concept, essence and form of security. The first part discusses mainly fundamental theoretical-legal problems regarding concept and essence of security. The second part follows some important issues related to this subject, e.g. functions of securities or proces of its creation. Finally the third part focuses on matters of form (type) of security. Simultaneusly, there is attention given to legal regulation brough by a new civil code.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KOP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomova prace.pdfPlný text práce1,23 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kovanda-1.pdfPosudek vedoucího práce1,13 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kovanda-2.pdfPosudek oponenta práce929,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kovanda Marek.pdfPrůběh obhajoby práce341,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14009

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.