Title: Specifika fyzioterapie u onkologických pacientů.
Other Titles: Physiotherapy specifics of oncological patients
Authors: Alberti, Richard
Advisor: Ryba, Lukáš
Referee: Pitr, Karel
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14055
Keywords: onkologie;fyzioterapie;karcinom;karcinom prsu
Keywords in different language: oncology;physiotherapy;cancer;breast cancer
Abstract: Tato práce se zabývá specifiky rehabilitační léčby u pacientů s onkologickým onemocněním a dále možnostmi využití fyzioterapeutických technik v prevenci vzniku komplikací po operačním řešení karcinomu prsu. Zpracovány jsou případy konkrétních pacientek a je zaznamenána aplikace fyzioterapie v časných pooperačních fázích. Po skončení doby sledování bylo zjištěno, že včasnou terapií lze komplikacím skutečně předejít.
Abstract in different language: This work deals with the specifics of rehabilitation treatment for patients with cancer and the possibilities of using physiotherapy techniques in the prevention of complications after surgical treatment of breast cancer. Processed are cases of specific patients They are recorded using measuring during physiotherapy in the early postoperative phase. At the end of the monitoring period, it was found that early therapy can actually prevent complications.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Alberti - Specifika fyzioterapie u onkologickych pacientu 2014.pdfPlný text práce2,48 MBAdobe PDFView/Open
Alberti - posudek vedouciho prace.pdfPosudek vedoucího práce566,6 kBAdobe PDFView/Open
Alberti - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce418,26 kBAdobe PDFView/Open
Alberti.pdfPrůběh obhajoby práce408,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14055

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.