Název: Historie fyzioterapie na území České republiky
Další názvy: History of physiotherapy in the Czech Republic
Autoři: Křišťálová, Markéta
Vedoucí práce/školitel: Stašková, Šárka
Oponent: Kálal, Jan
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14063
Klíčová slova: historie;rehabilitace;významné osobnosti;lázeňství;fyzikální terapie
Klíčová slova v dalším jazyce: history;rehabilitation;important persons;balneotherapy;physical therapy
Abstrakt: Práce je zaměřena na shromáždění poznatků o rozvoji oboru fyzioterapie na území České republiky. Umožňuje nahlédnutí do vývoje balneologie a také fyzikální terapie, které jsou nedílnou součástí rehabilitační péče. Zahrnuje kapitolu s přehledem významných osobností, jež se podílely nedílnou součástí na rozkvětu tohoto poměrně mladého oboru, a dále poukazuje na historicky důležitá zdravotnická zařízení, ve kterých se rehabilitace utvářela a byla aplikována na prvních pacientech na našem území. Součástí práce je také přepis rozhovoru z osobního setkání s prof. MUDr. Karlem Lewitem, DrSc., který mi pokytl cenné informace o osobních zkušenostech z oblasti rehabilitace.
Abstrakt v dalším jazyce: The work is focused on gathering knowledge on the development of physiotherapy in the Czech Republic. It allows insight into the development of hydrotherapy and physical therapy, which are an integral part of rehabilitation. It includes a chapter with an overview of important personalities who participated integral part of the heyday of this relatively young field and also points to the historically important health care facilities in which rehabilitation was formed and applied to the first patient in the country. The work also includes interview transcript from a personal meeting with prof. MUDr. Karel Lewit, DrSc., who provided me with valuable information and personal experiences in the field of rehabilitation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Historie fyzioterapie na uzemi Ceske republiky.pdfPlný text práce654,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kristalova - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce565,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kristalova - oponenstky posudek.pdfPosudek oponenta práce521,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kristalova.pdfPrůběh obhajoby práce395,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14063

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.