Title: Pohyb jako součást režimových opatření při artróze kyčelního kloubu
Other Titles: Movement as a part of regimen measures in arthrosis of the hip joint
Authors: Šťovíčková, Iveta
Advisor: Poková, Petra
Referee: Valeš, Jiří
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14072
Keywords: artróza kyčelního kloubu;režimová opatření;pohybová léčba;sportovní aktivita;zatěžování kloubu
Keywords in different language: arthrosis of the hip joint;regimen measures;moving treatment;sports activities;joint loading
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá artrózou kyčelního kloubu a pohybovou léčbou tohoto onemocnění. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je zaměřena na rizikové faktory, diagnostiku, léčbu a prevenci koxartrózy. Dále popisuje režimová opatření týkající se tohoto onemocnění, nejvíce pohybovou aktivitu a její význam v terapii artrózy. Praktická část mapuje možnosti pohybové aktivity pro pacienty s artrózou kyčelního kloubu v Chrudimi. V praktické části jsou také prezentovány výsledky standardizovaného dotazníku WOMAC a vlastního doplňkového dotazníku.
Abstract in different language: This bachelor's thesis deals with the arthrosis of the hip joint and the moving treatment related to this disease. The thesis is divided to two parts, theoretical and practical. The theoretical part is concentrated on risk factors, diagnostics, treatment and prevention of the arthrosis of the hip joint. It also describes regimen measures related to this disease, mostly the moving activity and its importance in arthrosis therapy. The practical part is concentrated on the possibilities of moving activity for patients with the arthrosis of the hip joint in Chrudim. There are presented the results of standardized questionnaire WOMAC and own additional questionnaire in the practical part.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Iveta Stovickova.pdfPlný text práce2,13 MBAdobe PDFView/Open
Stovickova - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce609,46 kBAdobe PDFView/Open
Stovickova - oponensky posudek.pdfPosudek oponenta práce741,83 kBAdobe PDFView/Open
Stovickova.pdfPrůběh obhajoby práce397,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14072

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.