Title: Podprogram pro vytvoření zkosení s využitím pro čtyřosé frézovací centrum.
Other Titles: A subroutine for creating a chamfer using a four-axis milling centre.
Authors: Jaroš, Zdeněk
Advisor: Vyšata, Jiří
Vyšata, Jiří
Referee: Hnátík, Jan
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14116
Keywords: podprogram;Q-parametr;parametrické programování;cyklus
Keywords in different language: Subroutine;Q-parameter;parametric programming;cycle
Abstract: Bakalářská práce obsahuje postup při vytváření podprogramu pro zkosení hrany vykloněným nástrojem. Podprogram je parametrizován a odladěn v systému Heidenhain.
Abstract in different language: The Bachelor thesis contains a procedure of creating a subroutine for chamfering an edge using a tilted chamfer tool. The subroutine is parametrized and tuner in Heidenhain systém.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_JAROS_2014.pdfPlný text práce1,24 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni BP - Jaros.PDFPosudek vedoucího práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
Opo BP - Jaros.PDFPosudek oponenta práce555,75 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby BP - Jaros.PDFPrůběh obhajoby práce385,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14116

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.