Název: Využití obrobkové sondy pro měření obrobku
Další názvy: Workpiece measuring with a touch probe
Autoři: Novák, Martin
Vedoucí práce/školitel: Melichar, Martin
Hnátík, Jan
Oponent: Kutlwašer, Jan
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14133
Klíčová slova: obrobková sonda;iTNC 530;Heidenhain;měření obrobku;Sinumerik 840D sl;q parametr
Klíčová slova v dalším jazyce: touch probe;iTNC 530;Heidenahain;workpiece measuring;Sinumerik 840D sl;q parameter
Abstrakt: Práce uvede čtenáře do problematiky obrobkových sond, jejich využití a možnosti, které nabízejí rozdílné řídicí systémy. Hlavní důraz je zde kladen na řídicí systém iTNC 530 od firmy Heidenhain, ve kterém budou zpracovány možné varianty tvorby naměřených dat z měření obrobku pomocí obrobkové sondy. Poslední část práce obsahuje výběr nejvhodnější varianty a zpracování ukládání dat z měření pomocí tohoto řešení.
Abstrakt v dalším jazyce: This report introduces a reader to issues of a touch probe, its use and possibilities which different control systems offer. The main goal is to find out how to use a control system iTNC 530 developed by Heidehnain to save data from measuring. There are described a few possibilities which lead to creating a protocol from measuring with a touch probe. The next part of this report contains a selection of the best solution. In the end the protocol is described as well as the best way how to solve the given problem.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Novak_Martin.pdfPlný text práce2,49 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni BP - Novak.PDFPosudek vedoucího práce670,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Novak OPO.PDFPosudek oponenta práce860,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby BP - Novak.PDFPrůběh obhajoby práce428,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14133

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.