Title: Syntéza Al-Ge slitiny pomocí laserové ablace a rozkladu plynného reaktantu
Other Titles: Synthesis of Al-Ge alloy using laser ablation and decomposition of gaseous reactant
Authors: Nováková, Michaela
Advisor: Křenek, Tomáš
Křenek, Tomáš
Referee: Duchek, Petr
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14146
Keywords: metastabilní slitina;laserová ablace;hliník;germanium;organometalické sloučeniny;tenké filmy
Keywords in different language: metastable alloy;laser ablation;aluminium;germanium;organometallics;thin films
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na přípravu metastabilní Al Ge slitiny pomocí laserové ablace kovového terče za současného rozkladu organokovového plynného reaktantu. Získané depozity jsou následně analyzovány optickou mikroskopií, SEM, EDX a Ramanovo spektroskopií. Teoretická část se zabývá popisem použitých materiálů, analytických metod a návrhu vlastního experimentu. Praktická část je poté věnována samotnému experimentu a získaným výsledkům.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on the preparation of metastable Al Ge alloy using laser ablation of solid metal target and simultaneous decomposition of organometallic gaseous reactant. Obtained deposits were analyzed by optical microscopy, SEM, EDX and Raman spectroscopy. Theoretical part is devoted to the description of materials, analytical methods and proposal of the experiment. Practical part is aimed to the own experiment and to the obtained results.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Novakova_Michaela_Bakalarska_prace2.pdfPlný text práce6,04 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_Novakova.tifPosudek vedoucího práce105,35 kBTIFFView/Open
OP_Novakova.tifPosudek oponenta práce163,82 kBTIFFView/Open
Prubeh_Novakova.tifPrůběh obhajoby práce35,69 kBTIFFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14146

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.