Title: Přehled vysokonapěťových víceúrovňových měničů
Other Titles: Review of medium voltage multilevel converter
Authors: Bláha, Tomáš
Advisor: Blahník, Vojtěch
Referee: Streit, Luboš
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14214
Keywords: víceúrovňový měnič;plovoucí kondenzátor;upínací dioda;H-můstek;P2;důlní průmysl;trakční měnič
Keywords in different language: multilevel converter;floating capacitor;clamping diode;H-bridge;P2;minig industry;traction converter
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na vysokonapěťové víceúrovňové měniče a jejich použití v praxi. Tato práce pojednává pouze o topologiích víceúrovňových měničů a neobsahuje jejich řízení a modulace. Jako příklad použití v praxi je uveden trakční měnič firmy ABB, který je již v provozu na Švýcarských spolkových drahách a obecně popsáno použití měniče v důlním průmyslu.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on high-voltage multilevel converters and their application in practice. This work discusses only about the topologies of multilevel converters and does not about their management and modulation. As an example of practical application is given traction converter from ABB, which is already used at Swiss railway lines and generally described using converters in the minig industry.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace.pdfPlný text práce1,54 MBAdobe PDFView/Open
058429_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce325,17 kBAdobe PDFView/Open
058429_oponent.pdfPosudek oponenta práce361,91 kBAdobe PDFView/Open
058429_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce213,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14214

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.