Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBlahník, Vojtěch
dc.contributor.authorBláha, Tomáš
dc.contributor.refereeStreit, Luboš
dc.date.accepted2014-06-26
dc.date.accessioned2015-03-25T09:42:38Z-
dc.date.available2013-10-14cs
dc.date.available2015-03-25T09:42:38Z-
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-06-09
dc.identifier58429
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/14214
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na vysokonapěťové víceúrovňové měniče a jejich použití v praxi. Tato práce pojednává pouze o topologiích víceúrovňových měničů a neobsahuje jejich řízení a modulace. Jako příklad použití v praxi je uveden trakční měnič firmy ABB, který je již v provozu na Švýcarských spolkových drahách a obecně popsáno použití měniče v důlním průmyslu.cs
dc.format30 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectvíceúrovňový měničcs
dc.subjectplovoucí kondenzátorcs
dc.subjectupínací diodacs
dc.subjectH-můstekcs
dc.subjectP2cs
dc.subjectdůlní průmyslcs
dc.subjecttrakční měničcs
dc.titlePřehled vysokonapěťových víceúrovňových měničůcs
dc.title.alternativeReview of medium voltage multilevel converteren
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra elektromechaniky a výkonové elektronikycs
dc.thesis.degree-programAplikovaná elektrotechnikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe bachelor thesis is focused on high-voltage multilevel converters and their application in practice. This work discusses only about the topologies of multilevel converters and does not about their management and modulation. As an example of practical application is given traction converter from ABB, which is already used at Swiss railway lines and generally described using converters in the minig industry.en
dc.subject.translatedmultilevel converteren
dc.subject.translatedfloating capacitoren
dc.subject.translatedclamping diodeen
dc.subject.translatedH-bridgeen
dc.subject.translatedP2en
dc.subject.translatedminig industryen
dc.subject.translatedtraction converteren
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace.pdfPlný text práce1,54 MBAdobe PDFView/Open
058429_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce325,17 kBAdobe PDFView/Open
058429_oponent.pdfPosudek oponenta práce361,91 kBAdobe PDFView/Open
058429_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce213,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14214

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.