Title: Krokové motory
Other Titles: Stepper motors
Authors: Novotný, Ondřej
Advisor: Světlík, Pavel
Referee: Skala, Bohumil
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14219
Keywords: krokový motor;momentová charakteristika;metoda konečných prvků;permanentní magnet
Keywords in different language: stepper motors;torque characteristic;finite element method;permanent magnet
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na základní rozdělení krokových motorů a popis jejich funkce. Zabývá se základními principy, typy a způsoby řízení krokových motorů, vlastnostmi reluktančních krokových motorů a krokových motorů s permanentním magnetem na rotoru. Součástí práce je několik modelů krokových motorů simulovaných pomocí metody konečných prvků ve výpočetním programu FEMM (Finite Element Method Magnetics). Modely byly mezi sebou porovnávány jak pomocí momentových charakteristik, tak vzhledem k tvaru provedení rotorových magnetů.
Abstract in different language: The present thesis is focused on the basic division of a stepping motor and a description of their function. It deals with the basic principles, types and methods of control of stepper motors, characteristics of reluctance stepper motors and stepper motors with permanent magnet on the rotor. The thesis contains several models of stepper motors simulated using finite element method in a computer program FEMM (Finite Element Method Magnetics). Models were compared among each other by using both the torque characteristics and design of rotor magnets.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace krokove motory.pdfPlný text práce4,53 MBAdobe PDFView/Open
058539_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce271,29 kBAdobe PDFView/Open
058539_oponent.pdfPosudek oponenta práce283,44 kBAdobe PDFView/Open
058539_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce292,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14219

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.