Název: Měření na transformátorech s různým magnetickým obvodem
Další názvy: Measurement on transformers with various magnetic circuit
Autoři: Čutka, Václav
Vedoucí práce/školitel: Zíka, Jiří
Oponent: Hána, Bohumír
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14221
Klíčová slova: Trojfázový transformátor;ztráty nakrátko;ztráty naprázdno;úbytek napětí;magnetický obvod transformátoru;náhradní schéma
Klíčová slova v dalším jazyce: Three phase transformer;load loss;no-load loss;drop voltage;magnetic circuit of transformer;equivalent circuit
Abstrakt: Tato práce je zaměřena na vyhodnocení ztrát transformátoru naprázdno s různým magnetickým obvodem, ztrát nakrátko a úbytku napětí transformátoru. To vše při jmenovitém napětí. Dále určení prvků náhradního schématu. Obsahem práce je také princip transformátoru, popis druhů transformátoru a popis magnetického obvodu. Konec této práce pojednává o výsledcích a naměřených a vypočtených hodnotách.
Abstrakt v dalším jazyce: This work is focused on the analysis of no-load losses, load losses and drop voltage in transformers, all for rated voltage. It also determines elements needed for an equivalent circuit. The work contains the principle of a transformer, describes different kinds of transformers and magnetic circuits. Finally this work showes and discusses measured and calculated results.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Vaclav Cutka.pdfPlný text práce2,1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058544_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce288,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058544_oponent.pdfPosudek oponenta práce306,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058544_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce288,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14221

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.