Title: Online monitoring výkonových transformátorů
Other Titles: Online monitoring of power transformers
Authors: Novák, Petr
Advisor: Svoboda, Michal
Referee: Souček, Jakub
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14231
Keywords: transformátor;izolace;diagnostika;spolehlivost;olej;metoda;systémy
Keywords in different language: transformer;isolation;diagnostics;reliability;oil;method;systems
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na řešení problematiky okolo On-line diagnostiky výkonových transformátorů. Je zde uvedena základní teorie transformátoru a diagnostiky. V další části je uveden rozbor jednotlivých používaných diagnostických metod.
Abstract in different language: The master theses presents the principles of On-line diagnostics of power transformers. The basic theory of the transformer and diagnostic is presented here. The next section provides an analysis of the individual diagnostics methods used.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Online monitoring vykonovych transformatoru(7).pdfPlný text práce1,56 MBAdobe PDFView/Open
058558_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce324,28 kBAdobe PDFView/Open
058558_oponent.pdfPosudek oponenta práce457,42 kBAdobe PDFView/Open
058558_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce317,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14231

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.