Title: Stanovení účinnostní mapy pohonu se synchronním motorem s permanentními magnety
Other Titles: Efficiency map of electric drive with permanent magnet synchronous motor
Authors: Štěpánek, Petr
Advisor: Streit, Luboš
Referee: Uzel, David
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14241
Keywords: synchronní motor s permanentními magnety;účinnost elektrického pohonu;účinnostní mapa;měření výkonnosti
Keywords in different language: synchronous motor with permanent magnets;efficiency of electric drive;efficiency map;performance measurement
Abstract: Předmětem bakalářské práce je stanovení účinnostní mapy elektrického pohonu se synchronním motorem s permanentními magnety. Práce se zabývá účinností celé soustavy třífázového napěťového střídače, s trakčním motorem, tj. porovnává měření elektrického výkonu na stejnosměrné i střídavé straně s mechanickým výkonem na hřídeli motoru.
Abstract in different language: The object of work is to determine the efficacy maps of the electric drive with synchronous motor with permanent magnets. The work deals with the effectiveness of the whole system of three-phase voltage inverter, traction motor, i.e. comparing measurements of electrical power to the DC and AC side with mechanical shaft power.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarka Stepanek Final tisk.pdfPlný text práce1,72 MBAdobe PDFView/Open
058575_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce343,18 kBAdobe PDFView/Open
058575_oponent.pdfPosudek oponenta práce338,88 kBAdobe PDFView/Open
058575_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce316,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14241

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.