Název: Stanovení účinnostní mapy pohonu se synchronním motorem s permanentními magnety
Další názvy: Efficiency map of electric drive with permanent magnet synchronous motor
Autoři: Štěpánek, Petr
Vedoucí práce/školitel: Streit, Luboš
Oponent: Uzel, David
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14241
Klíčová slova: synchronní motor s permanentními magnety;účinnost elektrického pohonu;účinnostní mapa;měření výkonnosti
Klíčová slova v dalším jazyce: synchronous motor with permanent magnets;efficiency of electric drive;efficiency map;performance measurement
Abstrakt: Předmětem bakalářské práce je stanovení účinnostní mapy elektrického pohonu se synchronním motorem s permanentními magnety. Práce se zabývá účinností celé soustavy třífázového napěťového střídače, s trakčním motorem, tj. porovnává měření elektrického výkonu na stejnosměrné i střídavé straně s mechanickým výkonem na hřídeli motoru.
Abstrakt v dalším jazyce: The object of work is to determine the efficacy maps of the electric drive with synchronous motor with permanent magnets. The work deals with the effectiveness of the whole system of three-phase voltage inverter, traction motor, i.e. comparing measurements of electrical power to the DC and AC side with mechanical shaft power.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarka Stepanek Final tisk.pdfPlný text práce1,72 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058575_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce343,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058575_oponent.pdfPosudek oponenta práce338,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058575_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce316,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14241

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.