Title: Teslův transformátor napájený polovodičovým měničem
Other Titles: Solid state Tesla coil
Authors: Zavřel, Martin
Advisor: Streit, Luboš
Referee: Drábek, Pavel
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14243
Keywords: Teslův transformátor;budící obvod;audiomodulace;výkonový měnič;schéma zapojení;deska plošných spojů;ověření funkčnosti.
Keywords in different language: Tesla coil;driver circuit;audio modulation;power converter;wiring scheme;card printed circuit;function check.
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na realizaci polovodičově buzeného Teslova transformátoru (návrh tištěných spojů, jejich realizaci, montáž do konstrukční krabičky) a jeho experimentální odzkoušení. Dále popisuje druhy a princip funkce Teslova transformátoru
Abstract in different language: The bachelor theses presents realization of Tesla coil with semiconductor control (printed circuit design, their realization, installation to a construct box) and their experimental testing. The master theses present kinds of Tesla coil and operating principle of tesla coil too.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Realizace polovodicove buzeneho TC.pdfPlný text práce3,29 MBAdobe PDFView/Open
058578_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce266,52 kBAdobe PDFView/Open
058578_oponent.pdfPosudek oponenta práce322,71 kBAdobe PDFView/Open
058578_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce313,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14243

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.