Název: Teslův transformátor napájený polovodičovým měničem
Další názvy: Solid state Tesla coil
Autoři: Zavřel, Martin
Vedoucí práce/školitel: Streit, Luboš
Oponent: Drábek, Pavel
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14243
Klíčová slova: Teslův transformátor;budící obvod;audiomodulace;výkonový měnič;schéma zapojení;deska plošných spojů;ověření funkčnosti.
Klíčová slova v dalším jazyce: Tesla coil;driver circuit;audio modulation;power converter;wiring scheme;card printed circuit;function check.
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na realizaci polovodičově buzeného Teslova transformátoru (návrh tištěných spojů, jejich realizaci, montáž do konstrukční krabičky) a jeho experimentální odzkoušení. Dále popisuje druhy a princip funkce Teslova transformátoru
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor theses presents realization of Tesla coil with semiconductor control (printed circuit design, their realization, installation to a construct box) and their experimental testing. The master theses present kinds of Tesla coil and operating principle of tesla coil too.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Realizace polovodicove buzeneho TC.pdfPlný text práce3,29 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058578_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce266,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058578_oponent.pdfPosudek oponenta práce322,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058578_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce313,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14243

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.