Název: Online monitoring výkonových transformátorů
Další názvy: Online monitoring of power transformers
Autoři: Novák, Petr
Vedoucí práce/školitel: Svoboda, Michal
Oponent: Souček, Jakub
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14256
Klíčová slova: transformátor;izolace;diagnostika;spolehlivost;olej;metoda;systémy
Klíčová slova v dalším jazyce: transformer;isolation;diagnostics;reliability;oil;method;systems
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na řešení problematiky okolo On-line diagnostiky výkonových transformátorů. Je zde uvedena základní teorie transformátoru a diagnostiky. V další části je uveden rozbor jednotlivých používaných diagnostických metod a stručná rešerše současných dodávaných monitorovacích systémů.
Abstrakt v dalším jazyce: The master theses presents the principles of On-line diagnostics of power transformers. The basic theory of the transformer and diagnostic is presented here. The next section provides an analysis of the individual diagnostics methods used and short review of current supplied monitoring systems.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Online monitoring vykonovych transformatoru (oprava se zadanim) pdf.pdfPlný text práce1,95 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
061117_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce234,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
061117_oponent.pdfPosudek oponenta práce349,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
061117_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce203,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14256

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.