Název: Návrh a realizace odolného RF předzesilovače
Další názvy: Design and realizations of the RF preamplifier with high intercept point
Autoři: Paleček, Jan
Vedoucí práce/školitel: Kavalír, Tomáš
Oponent: Linhart, Richard
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14258
Klíčová slova: předzesilovač;LNA;IP;IMD;THD;šumové číslo;měření;návrh;LNA s BFG540W/X;LNA YU1AW;BFG540W/X
Klíčová slova v dalším jazyce: preamplifier;LNA;IP;IMD;THD;noise figure;measuring;designing;LNA with BFG540W/X;YU1AW LNA;BFG540W/X
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce se zabývá možnostmi realizace odolného předzesilovače s vysokou odolností pro oblast VKV a UKV pásem. V této práci se také seznámíme s možnostmi zapojení odolných předzesilovačů jejich vstupních a přizpůsobovacích obvodů. Dále se zabývá vlastnostmi moderních tranzistorů vhodných pro tyto aplikace. Taktéž zde nalezneme návrh vhodných měřících metod pro měření základních parametrů předzesilovačů (IP, IMD, THD, šumového čísla). Cílem práce je zrealizovat funkční vzorky a provést na těchto vzorcích měření.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is divided into four parts. The first part describes the main characteristics parametrs like a IMD, THD, IP3, noise figure of modern preamplifiers and how we can measured them. Second part is about active elements and their main properities. In the third part we can find some simulation of different types od preamplifier e.g ATF54143 or BFG540W/X from freeware software Ansoft Designer SV. Last part describes measuring on preamflier with transistor BFG540W/X designed by Dragoslav Dobrič which was made and tested at laboratory at Department of Applied Electronics and Telecommunications.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KEV) / Bachelor´s works (DEP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Palecek.pdfPlný text práce2,11 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
061124_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce286,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
061124_oponent.pdfPosudek oponenta práce411,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
061124_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce208,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14258

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.