Název: Numerické filtry a bezsenzorové měření teploty
Další názvy: Numeric filters and sensor-less temperature measurement
Autoři: Flaks, Josef
Vedoucí práce/školitel: Hána, Bohumír
Oponent: Pechánek, Roman
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14259
Klíčová slova: teplota rotoru;termální model;bezsenzorové odhadování teploty;odhadování změnou magnetického toku;aktivní odhadování parametrů;Kalmanův filtr;rozšířený Kalmanův filtr
Klíčová slova v dalším jazyce: rotor temperature;thermal model;sensorless temperature estimation;flux observer method;active parameter estimation method;Kalman filter;extended Kalman filter
Abstrakt: Tato práce se zabývá měřením teploty elektrických točivých strojů. Hlavním tématem je přinést souhrn v nových přístupech získávání teploty uvnitř motoru, a to bezsenzorovým způsobem odhadování parametrů. V práci jsou uvedeny tři hlavní metody odhadování teploty a jsou rozebrány metody zpracování signálu hlavními používanými numerickými filtry pro tyto účely.
Abstrakt v dalším jazyce: This work is concerned with estimating the temperature of electrical rotating machines. The main theme is to provide a summary of the new approaches to obtaining the temperature inside the engine, and a sensorless method for estimating parameters. The paper presents three main methods of estimating temperature. In this, the numerical filters are discussed for using methods of temperature estimation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KEV) / Bachelor´s works (DEP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Flaks_Josef_E11B0018K_E.pdfPlný text práce1,52 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
061125_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce276,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
061125_oponent.pdfPosudek oponenta práce312,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
061125_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce233,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14259

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.