Title: Numerické filtry a bezsenzorové měření teploty
Other Titles: Numeric filters and sensor-less temperature measurement
Authors: Flaks, Josef
Advisor: Hána, Bohumír
Referee: Pechánek, Roman
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14259
Keywords: teplota rotoru;termální model;bezsenzorové odhadování teploty;odhadování změnou magnetického toku;aktivní odhadování parametrů;Kalmanův filtr;rozšířený Kalmanův filtr
Keywords in different language: rotor temperature;thermal model;sensorless temperature estimation;flux observer method;active parameter estimation method;Kalman filter;extended Kalman filter
Abstract: Tato práce se zabývá měřením teploty elektrických točivých strojů. Hlavním tématem je přinést souhrn v nových přístupech získávání teploty uvnitř motoru, a to bezsenzorovým způsobem odhadování parametrů. V práci jsou uvedeny tři hlavní metody odhadování teploty a jsou rozebrány metody zpracování signálu hlavními používanými numerickými filtry pro tyto účely.
Abstract in different language: This work is concerned with estimating the temperature of electrical rotating machines. The main theme is to provide a summary of the new approaches to obtaining the temperature inside the engine, and a sensorless method for estimating parameters. The paper presents three main methods of estimating temperature. In this, the numerical filters are discussed for using methods of temperature estimation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Flaks_Josef_E11B0018K_E.pdfPlný text práce1,52 MBAdobe PDFView/Open
061125_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce276,05 kBAdobe PDFView/Open
061125_oponent.pdfPosudek oponenta práce312,31 kBAdobe PDFView/Open
061125_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce233,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14259

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.