Název: Přechodové rituály v rámci romské rodiny
Další názvy: Rites of passage by Roma family.
Autoři: Kožíšková, Gabriela
Vedoucí práce/školitel: Hirt, Tomáš
Oponent: Toušek, Ladislav
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14262
Klíčová slova: přechodový rituál;rituál;romská rodina;identita;těhotenství;pohřeb;křest;mulo;svatba;námluvy
Klíčová slova v dalším jazyce: rites of passage;rituals;roma family;identity;pregnancy;funeral;baptism;mulo;wedding;engagement
Abstrakt: Tato práce popisuje přechodové rituály z pohledu romské rodiny, které jsou významným mezníkem v jejich životě. Teoretická část se zprvu zabývá tím, co je to rituál a jak na něj můžeme nahlížet, dále zde nalezneme téma romské identity a romské rodiny. Hlavní kapitolu zde tvoří jednotlivé přechodové rituály jako křest, těhotenství nebo pohřeb. Metodologie prováděného výzkumu se skládá ze zúčastněného pozorování a rozhovorů s romskou rodinou. Hlavním cílem bylo zjistit jestli se rituály stále dodržují.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis describes the rites of passage, from the perspective of Roma families, which are which is an important milestone in their lives. The theoretical part of the first looks at what is ritual and how it can be viewed, there are also a topic of Roma identity and Roma families.There is also a great chapter about individual rites of passage as baptism pregnancy or funeral. Methodology of the research consisted of participant observation and interviews with Roma families. The main objective was to determine if the rituals are still being practiced.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Koziskova_Gabriela_2013.pdfPlný text práce891,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Koziskova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,25 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Koziskova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,24 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Koziskova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce508,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14262

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.