Title: Přechodové rituály v rámci romské rodiny
Other Titles: Rites of passage by Roma family.
Authors: Kožíšková, Gabriela
Advisor: Hirt, Tomáš
Referee: Toušek, Ladislav
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14262
Keywords: přechodový rituál;rituál;romská rodina;identita;těhotenství;pohřeb;křest;mulo;svatba;námluvy
Keywords in different language: rites of passage;rituals;roma family;identity;pregnancy;funeral;baptism;mulo;wedding;engagement
Abstract: Tato práce popisuje přechodové rituály z pohledu romské rodiny, které jsou významným mezníkem v jejich životě. Teoretická část se zprvu zabývá tím, co je to rituál a jak na něj můžeme nahlížet, dále zde nalezneme téma romské identity a romské rodiny. Hlavní kapitolu zde tvoří jednotlivé přechodové rituály jako křest, těhotenství nebo pohřeb. Metodologie prováděného výzkumu se skládá ze zúčastněného pozorování a rozhovorů s romskou rodinou. Hlavním cílem bylo zjistit jestli se rituály stále dodržují.
Abstract in different language: This thesis describes the rites of passage, from the perspective of Roma families, which are which is an important milestone in their lives. The theoretical part of the first looks at what is ritual and how it can be viewed, there are also a topic of Roma identity and Roma families.There is also a great chapter about individual rites of passage as baptism pregnancy or funeral. Methodology of the research consisted of participant observation and interviews with Roma families. The main objective was to determine if the rituals are still being practiced.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Koziskova_Gabriela_2013.pdfPlný text práce891,16 kBAdobe PDFView/Open
Koziskova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,25 MBAdobe PDFView/Open
Koziskova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,24 MBAdobe PDFView/Open
Koziskova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce508,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14262

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.