Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHirt, Tomáš
dc.contributor.authorKožíšková, Gabriela
dc.contributor.refereeToušek, Ladislav
dc.date.accepted2014-01-08
dc.date.accessioned2015-03-25T09:42:58Z
dc.date.available2012-06-30cs
dc.date.available2015-03-25T09:42:58Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2013-11-29
dc.identifier51732
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/14262
dc.description.abstractTato práce popisuje přechodové rituály z pohledu romské rodiny, které jsou významným mezníkem v jejich životě. Teoretická část se zprvu zabývá tím, co je to rituál a jak na něj můžeme nahlížet, dále zde nalezneme téma romské identity a romské rodiny. Hlavní kapitolu zde tvoří jednotlivé přechodové rituály jako křest, těhotenství nebo pohřeb. Metodologie prováděného výzkumu se skládá ze zúčastněného pozorování a rozhovorů s romskou rodinou. Hlavním cílem bylo zjistit jestli se rituály stále dodržují.cs
dc.format103 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectpřechodový rituálcs
dc.subjectrituálcs
dc.subjectromská rodinacs
dc.subjectidentitacs
dc.subjecttěhotenstvícs
dc.subjectpohřebcs
dc.subjectkřestcs
dc.subjectmulocs
dc.subjectsvatbacs
dc.subjectnámluvycs
dc.titlePřechodové rituály v rámci romské rodinycs
dc.title.alternativeRites of passage by Roma family.en
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra antropologiecs
dc.thesis.degree-programAntropologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis describes the rites of passage, from the perspective of Roma families, which are which is an important milestone in their lives. The theoretical part of the first looks at what is ritual and how it can be viewed, there are also a topic of Roma identity and Roma families.There is also a great chapter about individual rites of passage as baptism pregnancy or funeral. Methodology of the research consisted of participant observation and interviews with Roma families. The main objective was to determine if the rituals are still being practiced.en
dc.subject.translatedrites of passageen
dc.subject.translatedritualsen
dc.subject.translatedroma familyen
dc.subject.translatedidentityen
dc.subject.translatedpregnancyen
dc.subject.translatedfuneralen
dc.subject.translatedbaptismen
dc.subject.translatedmuloen
dc.subject.translatedweddingen
dc.subject.translatedengagementen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Koziskova_Gabriela_2013.pdfPlný text práce891,16 kBAdobe PDFView/Open
Koziskova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,25 MBAdobe PDFView/Open
Koziskova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,24 MBAdobe PDFView/Open
Koziskova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce508,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14262

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.