Název: Identita mladé generace Vietnamců v České republice
Další názvy: Identity of the Vietnamese youth in the Czech republic
Autoři: Sál, Luboš
Vedoucí práce/školitel: Hirt, Tomáš
Oponent: Bednárová, Lenka
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14266
Klíčová slova: identita;Vietnamci;transnacionalismus;migrace;identifikace
Klíčová slova v dalším jazyce: identity;Vietnamese;transnationalism;migration;identification
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá sebeidentifikací mladé generace Vietnamců žijících v České republice. Na začátku práce je načrtnuta historie migrace z Vietnamu do Československa a později do České republiky. Dále jsou představeny koncepty, skrze které je nahlíženo na téma identity v celé práci. Další částí je empirický výzkum, ve kterém jsou potvrzeny či vyvráceny připravené hypotézy na základě citací 8 respondentů, které byly získány formou polo-strukturovaných rozhovorů.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis Identity of the Vietnamese Youth in the Czech Republic presents a study about the self-identification of Vietnamese children brought up mostly in the Czech Republic. The first part is about the history of Vietnamese migration into Czechoslovakia and later into the Czech Republic. The second part is a theoretical text which describes the scientific scope, through which I analysed the topic. The next part is an empirical research, where I had proven or disproven the 5 research questions related to the thesis, using data from 8 young Vietnamese respondents living in the Czech Republic, that has been collected through semi-structured interviews.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Sal_Lubos_2013.pdfPlný text práce319,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sal_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,13 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sal_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,19 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sal_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce414,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14266

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.