Název: Prostor a hierarchie v chování člověka.
Další názvy: Territory and hierarchy in human behaviour
Autoři: Litomerická, Kristýna
Vedoucí práce/školitel: Blažek, Vladimír
Oponent: Toušek, Ladislav
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14282
Klíčová slova: Teritorialita;hierarchie;kancelář open-space;organizace;firemní kultura
Klíčová slova v dalším jazyce: Territoriality;hierarchy;open-space office;organization;corporate culture
Abstrakt: Tématem práce je prostor a hierarchie v chování člověka na příkladu formální organizace společnosti Daikin Industries Czech Republic, s. r. o., při formální a neformální aktivitě. Formální aktivita zahrnuje prostorové chování zaměstnance v rámci kanceláře open-space, neformální aktivita zahrnuje oběd ve firemní jídelně. Data, která jsem získala, mají různý charakter. První cestou k získání dat byl kvantitativní přístup pomocí dotazníků, druhou cestou bylo zúčastněné pozorování přímo v této firmě.
Abstrakt v dalším jazyce: This paper describes territoriality and hierarchy in human behaviour in case of formal organisation Daikin Industries Czech Republic, s.r.o. (s.r.o. means LTD.). The main focus was on formal and informal situations. Formal situation was explored by perception of territoriality in open-space office. Informal situation was monitored in company canteen at lunch. I used two main ways of the survey. First was qualitative and second quantitative. For quantitative way of survey I used questioners and for qualitative I used participant observation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Kristyna Litomericka 2014.pdfPlný text práce1,54 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Litomericka_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce970,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Litomericka_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,28 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Litomericka_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce452,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14282

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.