Název: Rovné příležitosti v zaměstnávání cizinců jako součást společenské odpovědnosti
Další názvy: Equal opportunities in employment of foreigners as part of corporate social responsibility
Autoři: Kubík, Václav
Vedoucí práce/školitel: Radostný, Lukáš
Oponent: Strohsová, Klára
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14293
Klíčová slova: rovné příležiosti;společenská odpovědnost;zaměstnávání cizinců;diverzita;nerovnost;nostrifikace;firemní kultura
Klíčová slova v dalším jazyce: equal opportunities;social responsibility;employment of foreigners;diversity;inequality;nostrification;corporate culture
Abstrakt: Rovné příležitosti jsou důležitou součástí společensky odpovědných firem. Tato práce popisuje mechanismus zaměstnávání cizinců v rámci nastavené firemní kultury. Zaměřuje se na principy rovných příležitostí, které narážejí na kulturní odlišnost. V první části se věnuje popisu firemní kultury, rovných příležitostí, diskriminace, diverzitě a společenské odpovědnosti z teoretického hlediska. Dále analyzuje situaci a nastavené podmínky pro práci migrantů v České republice včetně problematiky nostrifikace. V druhé části se zaměřuje na popis uvedených fenoménů v praxi. Výzkumným terénem je společnost Vodafone Czech Republic a.s..
Abstrakt v dalším jazyce: Equal opportunities are an important topic in organisations who want to call themselves socially responsible. This work uses a particular corporate culture to describe the processes of immigrant employment and focuses on the conflict between equal opportunities principles and cultural differencies. The first part offers a theoretical insight in the organisational culture, equal opportunities, discrimination, diversity and social responsibility. It also analyses the current conditions of employment of migrants and the process of nostrification in the Czech Republic. The second, empirical part demonstrates the existence and relationships of the above mentioned phenomena in reality. The target population for the research are the employees of Vodafone CR a.s.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Kubik Vaclav 2014.pdfPlný text práce307,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kubik_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,24 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kubik_posudek oponenta zari 2014.pdfPosudek oponenta práce1,03 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kubik_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce430,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14293

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.