Title: Rovné příležitosti v zaměstnávání cizinců jako součást společenské odpovědnosti
Other Titles: Equal opportunities in employment of foreigners as part of corporate social responsibility
Authors: Kubík, Václav
Advisor: Radostný, Lukáš
Referee: Strohsová, Klára
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14293
Keywords: rovné příležiosti;společenská odpovědnost;zaměstnávání cizinců;diverzita;nerovnost;nostrifikace;firemní kultura
Keywords in different language: equal opportunities;social responsibility;employment of foreigners;diversity;inequality;nostrification;corporate culture
Abstract: Rovné příležitosti jsou důležitou součástí společensky odpovědných firem. Tato práce popisuje mechanismus zaměstnávání cizinců v rámci nastavené firemní kultury. Zaměřuje se na principy rovných příležitostí, které narážejí na kulturní odlišnost. V první části se věnuje popisu firemní kultury, rovných příležitostí, diskriminace, diverzitě a společenské odpovědnosti z teoretického hlediska. Dále analyzuje situaci a nastavené podmínky pro práci migrantů v České republice včetně problematiky nostrifikace. V druhé části se zaměřuje na popis uvedených fenoménů v praxi. Výzkumným terénem je společnost Vodafone Czech Republic a.s..
Abstract in different language: Equal opportunities are an important topic in organisations who want to call themselves socially responsible. This work uses a particular corporate culture to describe the processes of immigrant employment and focuses on the conflict between equal opportunities principles and cultural differencies. The first part offers a theoretical insight in the organisational culture, equal opportunities, discrimination, diversity and social responsibility. It also analyses the current conditions of employment of migrants and the process of nostrification in the Czech Republic. The second, empirical part demonstrates the existence and relationships of the above mentioned phenomena in reality. The target population for the research are the employees of Vodafone CR a.s.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Kubik Vaclav 2014.pdfPlný text práce307,91 kBAdobe PDFView/Open
Kubik_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,24 MBAdobe PDFView/Open
Kubik_posudek oponenta zari 2014.pdfPosudek oponenta práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
Kubik_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce430,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14293

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.