Název: Stanovení klíčových indikátorů výkonnosti pro finanční řízení podniku
Další názvy: Key Performance Indicators Setting for the Business Financial Management
Autoři: Šebesta, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Ircingová, Jarmila
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14305
Klíčová slova: analýza prostředí;volba strategie;indikátory výkonnosti;KPI;finanční řízení
Klíčová slova v dalším jazyce: environmental analysis;performance indicators;KPIs;strategy choice;financial management
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá stanovením klíčových indikátorů výkonnosti pro finanční řízení podniku ve firmě KONTRON ECT design s.r.o. Firma KONTRON ECT design s.r.o. je součástí skupiny KONTRON. Koncern KONTRON působí v oblasti vestavěné počítačové techniky Embedded Computer Technology. Produkuje tedy jednoúčelové počítačové systémy. Práce popisuje firmu a základní trendy její výkonosti. Po analýze prostředí zkoumaného subjektu byla vybrána vhodná strategie. Ta je pak dále zpřesněna v rámci finanční perspektivy. Hlavním výstupem práce je pak systém klíčových indikátorů výkonnosti pro finanční řízení v podniku.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis deals with the key performance indicators setting for the business financial management in the KONTRON ECT design Ltd. The Company KONTRON ECT design Ltd. is member of the KONTRON group, which is specialized in the area of Embedded Computer Technology. So it produces mainly dedicated computer systems. The thesis describes the company and elementary rends of its performance. The suitable strategy has been chosen after the environmental analysis of the company. The strategy gets more focused from the financial perspective in the following part of the thesis. The main outcome of the thesis is then the compact system of the key performance indicators for the business financial management.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
sebesta_tomas_-_diplomova_prace.pdfPlný text práce2,95 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_sebesta_VP.pdfPosudek vedoucího práce617,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_sebesta_OP.pdfPosudek oponenta práce658,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sebesta.PDFPrůběh obhajoby práce787,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14305

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.