Název: Analýza výkonnosti strategického plánu organizace
Další názvy: Performace analysis of strategic plan of an organization
Autoři: Malá, Zuzana
Vedoucí práce/školitel: Vacík, Emil
Oponent: Vacek, Jiří
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14322
Klíčová slova: strategie;strategický plán;strategické cíle;finanční analýza;klíčové ukazatele výkonnosti;analýza rizik;strategické scénáře
Klíčová slova v dalším jazyce: strategy;strategic plan;strategic objectives;financial analysis;key performance indicators;risk analysis;strategic scenarios
Abstrakt: Téma diplomové práce je analýza výkonnosti strategického plánu organizace. Práce byla zpracována ve společnosti Hanácké železárny a pérovny, a.s., která se zabývá vývojem, výrobou a prodejem šroubových, listových a parabolických pružin z oceli. Orientuje se především na železniční a automobilový průmysl. V první části práce je podnik představen a je provedena analýza trendů vývoje v období 2009-2013. Poté je provedena analýza podnikatelského prostředí, stanovena vize, strategické cíle a formulována strategie. Z krátkodobých cílů je vyvozen finanční plán a následně je provedena analýza rizik a vytvořeny strategické scénáře. Poslední část se věnuje zhodnocení strategické analýzy a uvádí se v ní předpoklady pro implementaci podnikatelského plánu.
Abstrakt v dalším jazyce: The theme of this graduation thesis is Performance Analysis of Strategic Plan of an Organization. The thesis was performed on the company Hanácké železárny a pérovny, a.s., which is focused on the development, production and sale of screw, leaf and parabolic springs of steel. Company is being focused primarily on the rail and automotive industries. In the first part, the company is introduced and trends of time period 2009-2013 are being analysed. In the second part of the thesis business environment is being analyzed results of the analysis are being used during formulation of a vision, strategic objectives and overall strategy of the company. The financial plans of the organization were settled from the short-term goals and after was conducted the risk analysis and was constructed strategic scenarios. The last part of the thesis is devoted to evaluation of strategic analysis and it states the conditions for the implementation of the business plan.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Zuzana Mala.pdfPlný text práce2,09 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_mala_VP.pdfPosudek vedoucího práce603,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_mala_OP.pdfPosudek oponenta práce633,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mala.PDFPrůběh obhajoby práce772,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14322

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.