Název: Projekt zvyšování výkonnosti firmy prostředky strategického řízení
Další názvy: The Project of Performance Improvement of a Company by Using Tools of Strategic Management
Autoři: Mallá, Nikola
Vedoucí práce/školitel: Ircingová, Jarmila
Oponent: Vacík, Emil
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14341
Klíčová slova: strategie;strategické řízení;výkonnost;finanční analýza;analýza rizik;strategické scénáře
Klíčová slova v dalším jazyce: strategy;strategic management;strategic objectives;financial analysis;risk analysis;strategic scenarios
Abstrakt: Cílem diplomové práce je vytvořit projekt zvýšení výkonnosti firmy prostředky strategického řízení ve společnosti Autospektrum 2000 s.r.o. zabývající se autorizovaným prodejem a servisem vozů značky Škoda. V první části práce je představen podnik s jeho historií a portfoliem nabízených produktů a služeb. Dále je zhodnoceno finanční zdraví společnosti za využití základních a hodnotových ukazatelů měření výkonnosti podniku. Následuje vymezení strategického záměru včetně definování vize, poslání a dlouhodobých cílů. Součástí následující kapitoly je analýza vnějšího a vnitřního prostředí, která je doplněna o strategickou analýzu. Z krátkodobých cílů je následně vyvozen finanční plán na období 2014 2016. Poté je provedena analýza rizikových faktorů, na kterou navazují strategické scénáře. Diplomová práce je uzavřena kapitolou týkající se zhodnocení provedených analýz společně s návrhem opatření pro implementaci daného záměru do společnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on the performance improvement of a company called Autospektrum 2000 by using tools of strategic management. The company is an authorized dealer and service centre of the Škoda cars. The company, its history and portfolio of offered services and products are introduced in the first part of this thesis. After that there is performed the financial analysis by using means of basic and value indicators. The next chapter is focused on the definition of the strategic plan including the formulation of vision and mission statement, together with the formulation of the long term strategic objectives. The analysis of external and internal environment is the part of the next chapter, followed by the strategic analysis. The financial plans for the period 2014 2016 are settled from the short term strategic objectives. Then the risk analysis is performed; followed by construction of strategic scenarios. The last chapter deals with evaluation of the analysis, together with proposed recommendation for the implementation of strategic plan to the company.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP - konecna verze.pdfPlný text práce3,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_malla_VP.pdfPosudek vedoucího práce594,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_malla_OP.pdfPosudek oponenta práce632,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Malla.PDFPrůběh obhajoby práce727,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14341

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.