Název: Použití Balanced Scorecard pro realizaci strategického plánu podniku
Další názvy: Use of Balanced Scorecard Method in the Implementation of Business Strategic Plan
Autoři: Tupá, Markéta
Vedoucí práce/školitel: Ircingová, Jarmila
Oponent: Leicherová, Veronika
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14350
Klíčová slova: balanced scorecard;finanční perspektiva;zákaznická perspektiva;perspektiva interních procesů;perspektiva interních potenciálů;strategická mapa;dokumentace strategických akcí;EVA
Klíčová slova v dalším jazyce: balanced scorecard;financial perspective;customer perspective;perspective of internal business processes;perspective of learning and growth;strategy map;documentation of strategic actions;EVA
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na realizaci strategického plánu podniku za použití nástroje implementace zvaného Balanced Scorecard. Téma bylo zpracováno na základě teoretických poznatků dané problematiky, které byly následně aplikovány do praxe. Hlavními použitými metodami pro zpracování diplomové práce jsou analýza prostředí a z ní vzešlé matice EFE a IFE, finanční analýza, metoda INFA nutná pro výpočet nákladů vlastního kapitálu, ukazatel EVA, Balanced Scorecard, strategická mapa, finanční plánování či analýza rizik. Výstupem zpracované práce je návrh implementačního postupu pro realizaci strategického plánu podniku dle zásad moderní metodiky Balanced Scorecard.
Abstrakt v dalším jazyce: Presented work is focused on the implementation of the strategic plan by using the Balanced Scorecard method. The theme was based on theoretical knowledge and its application in practice. Among main methods that have been used in the preparation of the thesis belong analysis of the environment, EFE and IFE matrix, financial analysis, method INFA necessary to calculate the cost of equity, EVA, Balanced Scorecard, Strategy Map, financial planning or risk analysis. The outcome of the thesis concept of implementation procedure for strategic business plan according to the principles of modern methodology called Balanced Scorecard.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_-_Tupa_Marketa.pdfPlný text práce3,24 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_tupa_VP.pdfPosudek vedoucího práce612,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_tupa_OP.pdfPosudek oponenta práce1,03 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tupa.PDFPrůběh obhajoby práce765,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14350

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.