Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorIrcingová, Jarmila
dc.contributor.authorTupá, Markéta
dc.contributor.refereeLeicherová, Veronika
dc.date.accepted2014-06-09
dc.date.accessioned2015-03-25T09:43:35Z
dc.date.available2013-10-25cs
dc.date.available2015-03-25T09:43:35Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-04-25
dc.identifier58190
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/14350
dc.description.abstractPředložená práce je zaměřena na realizaci strategického plánu podniku za použití nástroje implementace zvaného Balanced Scorecard. Téma bylo zpracováno na základě teoretických poznatků dané problematiky, které byly následně aplikovány do praxe. Hlavními použitými metodami pro zpracování diplomové práce jsou analýza prostředí a z ní vzešlé matice EFE a IFE, finanční analýza, metoda INFA nutná pro výpočet nákladů vlastního kapitálu, ukazatel EVA, Balanced Scorecard, strategická mapa, finanční plánování či analýza rizik. Výstupem zpracované práce je návrh implementačního postupu pro realizaci strategického plánu podniku dle zásad moderní metodiky Balanced Scorecard.cs
dc.format112 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectbalanced scorecardcs
dc.subjectfinanční perspektivacs
dc.subjectzákaznická perspektivacs
dc.subjectperspektiva interních procesůcs
dc.subjectperspektiva interních potenciálůcs
dc.subjectstrategická mapacs
dc.subjectdokumentace strategických akcícs
dc.subjectEVAcs
dc.titlePoužití Balanced Scorecard pro realizaci strategického plánu podnikucs
dc.title.alternativeUse of Balanced Scorecard Method in the Implementation of Business Strategic Planen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra podnikové ekonomiky a managementucs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedPresented work is focused on the implementation of the strategic plan by using the Balanced Scorecard method. The theme was based on theoretical knowledge and its application in practice. Among main methods that have been used in the preparation of the thesis belong analysis of the environment, EFE and IFE matrix, financial analysis, method INFA necessary to calculate the cost of equity, EVA, Balanced Scorecard, Strategy Map, financial planning or risk analysis. The outcome of the thesis concept of implementation procedure for strategic business plan according to the principles of modern methodology called Balanced Scorecard.en
dc.subject.translatedbalanced scorecarden
dc.subject.translatedfinancial perspectiveen
dc.subject.translatedcustomer perspectiveen
dc.subject.translatedperspective of internal business processesen
dc.subject.translatedperspective of learning and growthen
dc.subject.translatedstrategy mapen
dc.subject.translateddocumentation of strategic actionsen
dc.subject.translatedEVAen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_-_Tupa_Marketa.pdfPlný text práce3,24 MBAdobe PDFView/Open
DP_tupa_VP.pdfPosudek vedoucího práce612,89 kBAdobe PDFView/Open
DP_tupa_OP.pdfPosudek oponenta práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
Tupa.PDFPrůběh obhajoby práce765,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14350

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.