Název: Motivace zaměstnanců jako významný faktor naplnění strategického plánu rozvoje firmy
Další názvy: Employee motivation as a significant factor of fulfillment the strategic plan of company's development
Autoři: Čermáková, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Egerová, Dana
Oponent: Jermář, Milan
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14351
Klíčová slova: motivace;zaměstnanci;strategický plán;strategické cíle;příspěvková organizace;státní nezisková organizace;analýza rizik
Klíčová slova v dalším jazyce: motivation;employees;strategic plan;strategic targets;contributory organization;state non-profit organization;risk analysis
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá motivací zaměstnanců jako významným faktorem naplnění strategického plánu příspěvkové organizace Sociální služby Chomutov. Práce nejprve analyzuje současnou motivační politiku organizace prostřednictvím rozhovorů se zaměstnanci a dotazníkovým šetřením. Na základě této analýzy jsou pak definovány cíle motivační politiky pro strategické období. Dále jsou navrženy postupy směřující k naplnění těchto cílů a provedena analýzy rizik navržených cílů a postupů.
Abstrakt v dalším jazyce: This Diploma thesis focuses on the motivation of employees as a significant factor of fullfilment the strategic plan of contributory organization Sociální služby Chomutov. First this thesis analyses current motivation policy in organization through conversations with employees and questionnaire. Based on this analysis the diploma thesis defines the aims of motivation policy for strategic period, processes to fullfilment this aims and risk analysis of this proposals.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Cermakova_Tereza_2014.pdfPlný text práce1,99 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_cermakova_VP.pdfPosudek vedoucího práce628,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_cermakova_OP.pdfPosudek oponenta práce609,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cermakova.PDFPrůběh obhajoby práce781,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14351

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.