Název: Změny v trestním právu v období první ČSR
Další názvy: Changes in criminal law during the 1st Czechoslovakia
Autoři: Bartošová, Sandra
Vedoucí práce/školitel: Valentová, Vendulka
Oponent: Adamová, Karolina
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14371
Klíčová slova: trestní právo;Československo;1.republika;historie;Rakousko-Uhersko
Klíčová slova v dalším jazyce: criminal law;Czechoslovakia;1st republic;history;Austria-Hungary
Abstrakt: Práce si klade za cíl zmapovat změny, které proběhly v Československu během meziválečného období v oblasti trestního práva. Stručně shrnuje také vývoj trestního práva na území Československa před rokem 1918.
Abstrakt v dalším jazyce: The work is mapping changes, that occured im Czechoslovakia during the interwar period in the ffield of criminal law. Its also briefly sumarize the developmnet of criminal law in the former Czechoslovakia before 1918.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Sandra Bartosova.pdfPlný text práce743,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP - Bartosova Sandra.pdfPosudek vedoucího práce90,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP - Bartosova Sandra.pdfPosudek oponenta práce30,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pr - Bartosova Sandra.pdfPrůběh obhajoby práce58,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14371

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.