Title: Dějiny advokacie ve vybraném regionu - Kladensko, Nové Strašecí a Rakovnicko
Other Titles: History of advocacy in choosen region - Kladensko, Nové Strašecí a Rakovnicko
Authors: Hrudková, Zlata
Advisor: Balík, Stanislav
Referee: Valentová, Vendulka
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14376
Keywords: advokacie;advokátní řád;revoluční hnutí;dělnické hnutí;nacismus;prozatímní advokátní řád;advokátní komora;průmyslový a sociální vývoj
Keywords in different language: advocacy;advocacy order;revolutionary party;labourers party;nazism;provisional advocacy order;law society;industrial and social development
Abstract: Práce se bude zabývat vývojem advokacie na Českém území, a to zejména v první kapitole, kde budete moci naleznout sumarizaci dějin advokacie v daných letech a její zlomové momenty. Jedním z hlavních bodů práce bude nejen seznámení s historickým vývojem advokacie jednotlivých měst a životy advokátů zde působících, ale tedy i vývojem měst Kladna, Rakovníka a Nového Strašecí v letech 1848 - 1948 jako takovým.
Abstract in different language: This thessis will be focused on development of advocacy in czech territory, mainly at the begging, where you will be able to find sumarization of historic devepoment of advocacy in chosen years and its important moments. One of the main goals of the thessis will be to introduce not only historic development of advocacy in selected cities and life of advocates who have their law office based there, but even the development of the cities Kladno, Rakovník and Nové Strašecí in 1848 1948 itself.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Zlata Hrudkova.pdfPlný text práce2,58 MBAdobe PDFView/Open
DP - Hrudkova Zlata.pdfPosudek vedoucího práce40,58 kBAdobe PDFView/Open
OP - Hrudkova Zlata.pdfPosudek oponenta práce51,64 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Hrudkova Zlata.pdfPrůběh obhajoby práce42,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14376

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.