Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorBalík, Stanislavcs
dc.contributor.authorFormanová, Nikolacs
dc.contributor.refereeKrtková, Petracs
dc.date.accepted2014-04-14cs
dc.date.accessioned2015-03-25T09:43:59Z
dc.date.available2013-02-18cs
dc.date.available2015-03-25T09:43:59Z
dc.date.issued2014cs
dc.date.submitted2014-03-31cs
dc.identifier59709cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/14396
dc.description.abstractPráce podrobně pojednává o právních předpisech, které upravují výkon advokacie a s tím spojené podmínky výkonu tohoto povolání během první republiky. Rozebírá prudkou změnu právní úpravy tohoto povolání v důsledku přijetí Mnichovské dohody, jež zapříčinila odtržení sudetské oblasti od zbytku území československého státu.Krátce je pojednáno též o historii Chomutova. Jsou popsány osudy advokátů a změny v právní úpravě, které nastaly na území Protektorátu Čechy a Morava vyhlášeného v březnu 1939. Podobně jako v případě advokacie, je též postupováno u soudnictví. Je rozebrána právní úprava a podmínky výkonu tohoto povolání, včetně změn, které nastaly v důsledku historických událostí.cs
dc.format91 s.(129 926 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectsoudnictvícs
dc.subjectadvokaciecs
dc.subjectprvní republikacs
dc.subjectprotektorátcs
dc.subjectsoudcecs
dc.subjectadvokátics
dc.subjectChomutovcs
dc.subjectokresní soudcs
dc.subjectúřední soudcs
dc.subjectMimořádný lidový soud v Mostěcs
dc.titleOkresní soudy a advokacie na Chomutovsku v letech 1918- 1948cs
dc.title.alternativeDistrict courts and the legal profession in Chomutov in the years 1918-1948en
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra právních dějincs
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThesis is deailing in detail with legislation concerning legal practise and conditions of this practise during the first republic and drasticThere is dealing with sharp change legislation this profesion consequently acceptating Munich agreement, which caused separating of disassembly territory (together with another territory) from Czechoslovakia.It describes fates of advocates who lived there and changes in legislation which were caused by aforementioned historical events.There is in detail dealing with history of judicial institutions which were formed and disturbed in this area, possibly in the district of Regional Court in Most. In short is dealing about the history of Chomutov.en
dc.subject.translatedjudiciaryen
dc.subject.translatedadvocacyen
dc.subject.translatedfirst republicen
dc.subject.translatedprotectorateen
dc.subject.translatedjudgeen
dc.subject.translatedadvocatesen
dc.subject.translatedChomutoven
dc.subject.translateddistrict courten
dc.subject.translatedofficial courten
dc.subject.translatedExtraordinary general court in Mosten
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP-NikolaFormanova.pdfPlný text práce8,45 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP - Formanova Nikola.pdfPosudek vedoucího práce49,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP - Formanova Nikola.pdfPosudek oponenta práce38,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pr - Formanova Nikola.pdfPrůběh obhajoby práce48,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14396

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.