Title: Studium artefaktů v rámci genderové archeologie
Other Titles: The study of artefacts in the archaeology of gender
Authors: Havelková, Markéta
Advisor: Chroustovský, Luboš
Referee: Sosna, Daniel
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14402
Keywords: genderová archeologie;teoretický přístup;feminismus;procesualismus;marxismus;neomarxismus;postprocesualismus;pravěk;pohřbívání;pohřební výbava;hrob;pohřebiště
Keywords in different language: gender archaeology;theoretical approach;feminism;procesualism;marxism;neomarxism;postprocesualism;prehistory;burial;burial equipment;grave;burial ground
Abstract: Práce se zaměřuje na mapování a hodnocení teoretických a metodologických přístupů aplikovaných při studiu artefaktů v rámci genderové archeologie. Mezi hlavní otázky práce patří srovnání proklamovaných cílů, užitých teoretických a metodických přístupů, výsledků a interpretací textů zabývajících se artefakty z hlediska genderové archeologie.Základní teoretické otázky jsou zodpovězeny na základě vyhodnocení strukturovaných dat, která jsou zaznamenána v databázi.
Abstract in different language: The topic of this work is the study of artefacts in the archaeology of gender. Gender in the context of archaeology is a relatively new topic. The work focuses on mapping and assessment of theoretical and methodological approaches applied in the study of artefacts within gender archaeology. The main issues include comparisons proclaimed goals, applied theoretical and methodological approaches, results and interpretation of texts dealing with artefacts from a gender archaeology.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Marketa Havelkova - Studium artefaktu v ramci genderove archeologie.pdfPlný text práce924,15 kBAdobe PDFView/Open
Havelkova-Chroustovsky.pdfPosudek vedoucího práce998,21 kBAdobe PDFView/Open
Havelkova_Sosna oponent.pdfPosudek oponenta práce1,59 MBAdobe PDFView/Open
Havelkova.pdfPrůběh obhajoby práce174,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14402

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.