Title: Ohlasy na smrt kněžny Marie Eleonory Windischgrätz
Other Titles: Response to the death of princess Maria Eleonore Windischgrätz
Authors: Rubášová, Simona
Advisor: Mušková, Eva
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14456
Keywords: Marie Eleonora Windischgrätz;Alfréd I. Windischgrätz;Schwarzenbergové;šlechta v 19. století;revoluce 1848;Tachov;Kladruby;pohřební kultura;ohlasy na smrt;ego-dokumenty
Keywords in different language: Marie Eleonora Windischgrätz;Alfréd I. Windischgrätz;Schwarzenberg house;nobility in 19th century;revolution in 1848;town of Tachov;town of Kladruby;funeral culture;responses to death;ego-documents
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá rozborem ohlasů na smrt kněžny Marie Eleonory Windischgrätz, a to zejména v pramenech osobní povahy (kondolence, korespondence, deníky), také v kronikách i jiných typech dokumentů. Další částí práce je srovnání průběhu pohřbu kněžny Eleonory s jinými šlechtickými pohřby 19. století a zasazení této popsané problematiky do širšího kontextu.
Abstract in different language: The diploma thesis is focused on the analysis of responses connected with the death of princess Marie Eleonora Windischgrätz. The information in the thesis are mainly derived from the private resources (e.g. condolence, correspondence, diaries), chronicles and other various kinds of documents. The next part of the thesis is comparing the course of the interment of princess Eleonora with other noble interments held in the 19th century, and subsequently, all the previous facts are demonstrated in broader context.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP S. Rubasova.pdfPlný text práce1,57 MBAdobe PDFView/Open
posudek Rubasova EM.pdfPosudek vedoucího práce378,14 kBAdobe PDFView/Open
Posudek Rubasova.pdfPosudek oponenta práce880,58 kBAdobe PDFView/Open
Rubasova P.pdfPrůběh obhajoby práce206,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14456

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.