Title: Didaktická aplikace dějin Manětína na 1. stupni ZŠ
Other Titles: Didactic application of history of Manětín on primary school
Authors: Šimánová, Veronika
Advisor: Mušková, Eva
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14457
Keywords: Manětín;historie;kulturní památky;pověsti;questing;pracovní listy;klíčové kompetence
Keywords in different language: Manětín;history;cultural monuments;tales;questing;worksheet;key competencies
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na historický a kulturní vývoj města Manětín a jeho následnou aplikaci do výuky vlastivědy na 1. stupni základní školy. Je rozdělena na část teoretickou a na část didaktickou. V teoretické části je sepsán historický a kulturní vývoj města, vznik a vývoj kulturních památek a jsou zde zpracovány pověsti, které se váží k této barokní perle západních Čech. V didaktické části je vytvořen quest S Marií Gabrielou Lažanskou za barokní krásou manětínskou, na který navazují činnosti v centrech aktivit. Didaktická část je návrh, jak netradiční formou zpracovat historii a kulturní památky města a jak vše následně využít ve výuce vlastivědy. Vytvořené činnosti jsou realizované v praxi.
Abstract in different language: This thesis explores historical and cultural development of Manětín city. The knowledge is intended to be applied into the civics curriculum in the first grade of elementary school. The thesis is divided into two parts: theoretical and didactic. The theoretical part summarizes historical and cultural development of the city. Especially, it deals with cultural monuments and legends that originate in the baroque jewel of the West Bohemia. For the didactic part, we have created an educative quest called "S Marií Gabrielou Lažanskou za barokní krásou manětínskou". Through this less traditional teaching method, as it is intended, children are given "hands-on" experience of Manětín's history and culture. Outdoor activities are then linked to the proposed curriculum, so the educative circle is completed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplova prace Veronika Simanova.pdfPlný text práce4,43 MBAdobe PDFView/Open
Simanova V.pdfPosudek vedoucího práce825,7 kBAdobe PDFView/Open
Simanova O.pdfPosudek oponenta práce542,98 kBAdobe PDFView/Open
Simanova P.pdfPrůběh obhajoby práce170,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14457

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.