Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMušková, Eva
dc.contributor.authorŠimánová, Veronika
dc.date.accepted2014-05-21
dc.date.accessioned2015-03-25T09:44:42Z
dc.date.available2012-12-07cs
dc.date.available2015-03-25T09:44:42Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-04-14
dc.identifier54752
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/14457
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na historický a kulturní vývoj města Manětín a jeho následnou aplikaci do výuky vlastivědy na 1. stupni základní školy. Je rozdělena na část teoretickou a na část didaktickou. V teoretické části je sepsán historický a kulturní vývoj města, vznik a vývoj kulturních památek a jsou zde zpracovány pověsti, které se váží k této barokní perle západních Čech. V didaktické části je vytvořen quest S Marií Gabrielou Lažanskou za barokní krásou manětínskou, na který navazují činnosti v centrech aktivit. Didaktická část je návrh, jak netradiční formou zpracovat historii a kulturní památky města a jak vše následně využít ve výuce vlastivědy. Vytvořené činnosti jsou realizované v praxi.cs
dc.format80 s., 31 s. Přílohcs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectManětíncs
dc.subjecthistoriecs
dc.subjectkulturní památkycs
dc.subjectpověstics
dc.subjectquestingcs
dc.subjectpracovní listycs
dc.subjectklíčové kompetencecs
dc.titleDidaktická aplikace dějin Manětína na 1. stupni ZŠcs
dc.title.alternativeDidactic application of history of Manětín on primary schoolen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra historiecs
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis explores historical and cultural development of Manětín city. The knowledge is intended to be applied into the civics curriculum in the first grade of elementary school. The thesis is divided into two parts: theoretical and didactic. The theoretical part summarizes historical and cultural development of the city. Especially, it deals with cultural monuments and legends that originate in the baroque jewel of the West Bohemia. For the didactic part, we have created an educative quest called "S Marií Gabrielou Lažanskou za barokní krásou manětínskou". Through this less traditional teaching method, as it is intended, children are given "hands-on" experience of Manětín's history and culture. Outdoor activities are then linked to the proposed curriculum, so the educative circle is completed.en
dc.subject.translatedManětínen
dc.subject.translatedhistoryen
dc.subject.translatedcultural monumentsen
dc.subject.translatedtalesen
dc.subject.translatedquestingen
dc.subject.translatedworksheeten
dc.subject.translatedkey competenciesen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplova prace Veronika Simanova.pdfPlný text práce4,43 MBAdobe PDFView/Open
Simanova V.pdfPosudek vedoucího práce825,7 kBAdobe PDFView/Open
Simanova O.pdfPosudek oponenta práce542,98 kBAdobe PDFView/Open
Simanova P.pdfPrůběh obhajoby práce170,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14457

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.