Název: Geschriebene und gesprochene Sport-Kommentare - Vergleich konkreter tschechischer und deutscher Beispiele
Další názvy: Comparison of written and spoken sports commentary on a specific examples (German and Czech language)
Autoři: Ryžuk, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Smolíková, Marie
Oponent: Kučera, Petr
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14470
Klíčová slova: sportovní žurnalistika;lexikologie;slovník;tvoření slov;média;neologismy;metofory;synonymie;terminologie;lední hokej;sport
Klíčová slova v dalším jazyce: sportjournalism;lexicology;vocabulary;wordformation;media;neologisms;metaphor;synonymy;terminology;ice hockey;sport
Abstrakt: Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Thema der Sport-Kommentare. Konkret mit den Eishockey-Kommentaren. Die Arbeit analysiert die lexikalischen und sprachlichen Mittel der geschriebenen und gesprochenen Eishockey-Kommentare in den Medien. Der Gegenständ der Vergleiche sind vor allem die sprachlichen Mittel, die die Sport-Kommentare beeinflussen.
Abstrakt v dalším jazyce: The work deals with the topic of Sport commentaries. Specifically with Ice hockey commentaries. The thesis analyzes and compares the lexicological and linguistic resources of the spoken and written Ice hockey commentaries. The subject of the comparison are mainly the linguistic resource that affect the commentaries
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Jiri Ryzuk.pdfPlný text práce776,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek vedoucihoPosudek vedoucího práce694,86 kBUnknownZobrazit/otevřít
Posudek oponentaPosudek oponenta práce250,64 kBUnknownZobrazit/otevřít
Prubeh obhajobyPrůběh obhajoby práce371,58 kBUnknownZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14470

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.