Název: Kommentierte Übersetzung der ausgewählten Texte aus dem Buch 101 deutsche Orte, die man gesehen haben muss
Další názvy: The translation of selected texts from the book 101 deutsche Orte, die man gesehen haben muss
Autoři: Škodová, Andrea
Vedoucí práce/školitel: Königsmarková, Andrea
Oponent: Kučera, Petr
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14489
Klíčová slova: překlad;překladatel;čtenář;teorie překladu;publicistický text;německý jazyk
Klíčová slova v dalším jazyce: translation;translator;reader;theory of translation;journalistic text;german language
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá teorií a praxí překladu, a to publicistického textu, který pojednává o německých památkách. Nejprve je teoreticky popsán proces překladu, dále pak autor a vybrané dílo. Poté následuje praktická část, ve které je uveden překlad zvoleného textu a glosář. Následně je překlad komentován z hlediska lexikální a syntaktické roviny.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with the theory and the praxis of translation, particularly of translation of a journalistic text about German sights. Firstly, the translation process is described and as next the description of the author and the chosen text follows. Secondly, the practical part of the translation of the chosen text and glossary are attached. In the end there is a commentary from the lexical and syntactical point of view.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP.pdfPlný text práce16,39 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek vedoucihoPosudek vedoucího práce237,24 kBUnknownZobrazit/otevřít
Skodova2.pdfPosudek oponenta práce495,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ObhajobaPrůběh obhajoby práce392 kBUnknownZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14489

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.