Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHejduková, Pavlína
dc.contributor.authorLenthárová, Dominika
dc.contributor.refereeKarlovec, Karel
dc.date.accepted2014-02-04
dc.date.accessioned2015-03-25T09:45:49Z
dc.date.available2013-06-01cs
dc.date.available2015-03-25T09:45:49Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2013-12-06
dc.identifier55579
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/14590
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá tématem sociální ekonomiky a financování sociálního podniku. V teoretické části práce je představen sektor sociální ekonomiky z hlediska historie, definován pojem sociální ekonomika i sociální podnik a vymezen současný stav sociální ekonomiky v České republice. Práce shrnuje možné zdroje financování sociálních podniků. Jedná se o zdroje plynoucí z financí Evropské unie, z mezinárodních rozvojových programů, vládních fondů a z ostatních zdrojů (programy bankovních institucí, nadnárodních společností či nadačních fondů a nadací). V praktické části práce je sestaven podnikatelský plán pro konkrétní sociální podnik zabývající se úklidovými službami. V rámci podnikatelského plánu je vytvořen finanční plán v realistické a optimistické variantě. V závěrečné části práce jsou podniku navrženy konkrétní zdroje financování využitelné v letech 2013 a 2014.cs
dc.format84 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectsociální podnikcs
dc.subjectfinancovánícs
dc.subjectpodnikatelský pláncs
dc.titleZaložení a financování sociálního podnikucs
dc.title.alternativeThe establishment and financing of social entrepriseen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra financí a účetnictvícs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe main topic of this thesis is the sector of social economy and social enterprise funding. The theoretical part introduces social economy sector in terms of history, defines social economy and social enterprise and describes the current state of social economy in the Czech Republic. It summarizes possible sources of financing of social enterprises. These involve European Union financing, financing from international development programs, government funds and other sources (banking institutions, multinational companies, endowment funds and foundations). Practical part consists of a business plan for a social enterprise engaged in cleaning services. A part of this business plan is to create a realistic and optimistic scenario. In the final part the thesis describes specific funding sources for the company which can be utilized in 2013 and 2014.en
dc.subject.translatedsocial entrepriseen
dc.subject.translatedfinancingen
dc.subject.translatedbusiness planen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zalozeni a financovani socialniho podniku, Lentharova.pdfPlný text práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
pv lentharova0001.PDFPosudek vedoucího práce536,22 kBAdobe PDFView/Open
op Lentharova.PDFPosudek oponenta práce546,53 kBAdobe PDFView/Open
Lentharova.PDFPrůběh obhajoby práce203,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14590

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.