Title: Plánování a finanční prognózy v podniku
Other Titles: Planning and financial forecasting in business
Authors: Zívalová, Petra
Advisor: Červený, Josef
Referee: Zborková, Jitka
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14603
Keywords: plánování;finanční plánování;finanční prognózy;finanční analýza;finanční plán
Keywords in different language: planning;financial planning;financial prognoses;financial analysis;financial plan
Abstract: Tato diplomová práce je zaměřena na téma plánování a finanční prognózy v podniku. Cílem práce bylo na základě teoretických poznatků, vypracovat finanční plán pro společnost Pyramida, s. r. o., včetně zpracování strategické a finanční analýzy. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. V první části je vypracován teoretický vstup k problematice finančního plánování. V jednotlivých kapitolách jsou popsány metody, nástroje a kritéria finančního plánování, finančních prognóz a finanční analýzy a jejich využití při řízení podniku. Druhá část práce, je zaměřena na popis zvolené firmy a na analýzu finančního plánování a finančních prognóz. Následuje analýza postavení a hospodaření podniku a sestavení dlouhodobého a krátkodobého finančního plánu. V závěru této části práce jsou uvedeny konkrétní návrhy a doporučení pro vedení firmy v oblasti finančního plánování.
Abstract in different language: The diploma thesis is focused on planning and financial prognoses in a company. The aim of this thesis is developing of a financial plan for Pyramida Ltd. on a basis of theoretical knowledge, including strategic and financial analysis. The thesis is divided into two parts: theoretical and practical. In the first part the theoretical input for financial planning is developed. In each chapter there are described methods, tools and criterias of financial planning, prognoses and analysis and their use in leading the company. Second part is focused on describing chosen company and analyzing its financial planning and financial prognoses. Followed by analysis of company position and its management, as well as assembling of a long and short term financial plan. In a conclusion of this part there are specific suggestions and recommendations concerning company leading in the financial planning field.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Zivalova P..pdfPlný text práce5,34 MBAdobe PDFView/Open
pv zivalova.PDFPosudek vedoucího práce566,35 kBAdobe PDFView/Open
op zivalova0001.PDFPosudek oponenta práce582,5 kBAdobe PDFView/Open
Zivalova.PDFPrůběh obhajoby práce214,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14603

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.