Title: Daňové systémy - komparace ve vybraných zemích
Other Titles: Taxation systems - comparison in selected countries
Authors: Kratochvílová, Michaela
Advisor: Hejduková, Pavlína
Referee: Bárková, Dana
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14629
Keywords: daňový systém;komparace;Francie;Německo;Velká Británie;zdanění;daň
Keywords in different language: taxation system;comparison;France;Germany;taxation;tax;Great Britain
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá daňovými systémy ve třech zemích: Francii, Německu a Spojeném království Velké Británie a Severního Irska. Hlavním cílem je analyzovat tyto daňové systémy, zdůraznit základní rozdíly z této oblasti, vypočítat praktické příklady u vybraných daní a zhodnotit výhody a nevýhody těchto systémů. První část popisuje základní pojmy z daňové teorie, dělení daní, historii daní a harmonizaci daní teoreticky a v rámci Evropské unie. Druhá část je zaměřena na analýzu daňových systémů v těchto zemích. Tato část se zabývá současnou právní úpravou daní a také praktickými příklady vybraných druhů daní. Závěrečná část je věnována komparaci daňových systémů, celkovému zhodnocení a shrnutí problematiky a výhodám a nevýhodám vybraných daňových systémů.
Abstract in different language: This thesis deals with the taxation systems in three countries: France, Germany and United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. The main objective is to analyze this tax systems, to point out the main differences from this sphere, to calculate practical examples by selected types of taxes and to assess advantages and disadvantages of this systems. The first part describes fundamental terms from tax theory, the classification of the taxes, the history of the taxes and harmonization of the taxes in theory and in the European Union. The second part is focused on analysis of tax systems in this countries. This part deals with the current legal regulations of taxes and also with practical examples of selected types of taxes. The final part is dedicated to compare tax systems, to overall assessment and summary this issue and to advantages and disadvantages of selected taxation systems.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Danove systemy - komparace ve vybranych zemich_Kratochvilova.pdfPlný text práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
pvkratochvilova.pdfPosudek vedoucího práce588,01 kBAdobe PDFView/Open
kratochvilova.pdfPosudek oponenta práce574,05 kBAdobe PDFView/Open
okratochvilova.PDFPrůběh obhajoby práce669,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14629

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.