Title: Analýza finančního leasingu v účetních systémech
Other Titles: Analysis of financial leasing in accounting systems
Authors: Machová, Šárka
Advisor: Hinke, Jana
Referee: Babková, Zdeňka
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14640
Keywords: finanční leasing;účetní a daňové aspekty;ukončení leasingové smlouvy;výběr nejlepšího ukončení leasingu
Keywords in different language: financial leasing;accounting and tax aspects;termination of lease contracts;selecting the best end leasing
Abstract: Tato práce se zabývá problematikou leasingového financování z pohledu účetních a daňových aspektů. Pozornost je nejprve zaměřena na podstatu leasingu, historický vývoj až po současný stav leasingového trhu v ČR. V práci je též vysvětlena podstata účetních operací, daňových dopadů a různé možnosti ukončení leasingového vztahu. Následně jsou v praktické části tyto teoretické poznatky aplikovány na analyzované leasingové smlouvě uzavřené mezi nájemcem a pronajímatelem. Cílem práce je zanalyzovat jednotlivá ukončení leasingového vztahu a vybrat ze zmíněných možností nejlepší variantu ukončení leasingové smlouvy.
Abstract in different language: This work deals with issues leasing financing in the view of financial and tax aspects. First the attention is foused on to the substance of the lease, the historical development up to the present state of the leasing market in our country. The work also explaines the nature of accounting operations and various ending of the leasing. Consequently, in practical part this theoretical knowledge is applied to the analyse leasing agreement between a tenant and a landlord. The aim is to choose the best option variant of the mentioned termination of the leasing contract.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Sarka Machova.pdfPlný text práce4,31 MBAdobe PDFView/Open
pvmachova.pdfPosudek vedoucího práce541,38 kBAdobe PDFView/Open
machova.pdfPosudek oponenta práce512,47 kBAdobe PDFView/Open
omachova.PDFPrůběh obhajoby práce673,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14640

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.