Title: Finanční analýza a její doporučení pro rozhodování podniku
Other Titles: Financial analysis and its recommendations for the business decision-making
Authors: Baněčková, Lucie
Advisor: Krechovská, Michaela
Referee: Zborková, Jitka
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14659
Keywords: finanční analýza;analýza;ukazatele;model
Keywords in different language: financial analysis;analysis;indicators;model
Abstract: Tato diplomová práce je zaměřena na metody a ukazatele finanční analýzy a její doporučení pro rozhodování podniku. V teoretické části je představeno téma finanční analýzy, její základní pojmy a problematické oblasti. Největší podíl zde zaujímá rozbor jednolitých metod a dílčích ukazatelů a modelů společně s postupem provádění finanční analýzy. Praktická část je rozdělena do tří oblastí. První oblast se zaměřuje na představení analyzovaného podniku a konkurenčních společností, se kterými jsou porovnávány výsledky jednotlivých ukazatelů a modelů. V závěru práce je provedeno zhodnocení aktuální finanční pozice podniku a predikce budoucího stavu. Součástí je i doporučení na základě provedené finanční analýzy. Práce slouží jako jedna z možností provedení finanční analýzy, na jejímž základě lze posoudit budoucí finanční výhled podniku.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on the methods and indicators of financial analysis and its recommendations for the business decision-making. The theoretical part deals with the theme financial analysis, its basic concepts and problematical parts. The biggest part takes the analysis of each method and the indicators and models together with the procedure of doing the financial analysis. The practical part is divided into three parts. The first part focuses on the presentation of the analysed business and the businesses in competitive relationship with the chosen business. The results of particular indicators and models are compared with the competition in the following part. The evaluation of the actual financial state and the prediction of the future state are realized at the end of the thesis. On the base of financial analysis is made the recommendation for the future. The thesis serves as a one of the possibilities for making a financial analysis and evaluating the future of the business.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Baneckova.pdfPlný text práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
pvbaneckova.pdfPosudek vedoucího práce589,51 kBAdobe PDFView/Open
baneckova.PDFPosudek oponenta práce1,78 MBAdobe PDFView/Open
obaneckova.PDFPrůběh obhajoby práce846,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14659

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.