Název: Řešení kontaktu pružných těles ve 2D metodou konečných prvků
Další názvy: Solving of contact problem of elastic bodies in 2D using by finite element method
Autoři: Baxová, Zdeňka
Vedoucí práce/školitel: Daněk, Josef
Oponent: Brandner, Marek
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14665
Klíčová slova: pružnost;metoda konečných prvků;MKP;Galerkinova metoda;MATLAB
Klíčová slova v dalším jazyce: elasticity;finite element method;FEM;Galerkin method;MATLAB
Abstrakt: Práce se zabývá kontaktním problémem pružných těles, řešeném pomocí metody konečných prvků (MKP). Popisuje matematický základ problému, metodu konečných prvků a její aplikaci na problém a následnou implementaci v programovém prostředí MATLAB. Práce se zaměřuje na vhodnou realizaci úlohy ve formě skriptu a ověření jeho funkčnosti. Na závěr jsou uvedeny výsledky získané ze skriptu a také jeho možné zkvalitnění a další úpravy vedoucí k zlepšení chování metody.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with contakt problem of elastic bodies, two or more, solved by finite element method (FEM). It describes mathematical priciples of contact problem, finite element method algorithm and it's implementation in MathWorks Matlab. The paper focuses on creating the application, which would be able to solve the problem efficiently and correctly. In counclusion paper presents outcomes of several tests and contains some improvements as a suggestion for the future research.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
dp_prace.pdfPlný text práce601,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PV-Baxova.pdfPosudek vedoucího práce132,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PO-Baxova.pdfPosudek oponenta práce128,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
P-Baxova.pdfPrůběh obhajoby práce38,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14665

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.