Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPreis, Jiří
dc.contributor.authorHrych, Martin
dc.date.accepted2014-08-25
dc.date.accessioned2015-03-25T09:46:48Z
dc.date.available2012-06-22cs
dc.date.available2015-03-25T09:46:48Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-06-30
dc.identifier51301
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/14695
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá tématem prostorového výskytu HIV/AIDS na území České republiky. Předkládá statistická data o nákaze v rámci prostoru a času a zobrazuje je v uspořádaných kartogramech a grafech. Autor předkládá v kompaktní formě přehled stavu vývoje šíření v rámci sledovaného území a jeho změn v čase. Analýzou jednotlivých výstupů a ojedinělým přístupem shrnutí šíření infekce vzniká nový pohled na problematiku HIV/AIDS v České republice.cs
dc.format83 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=51301-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectHIVcs
dc.subjectAIDScs
dc.subjectprostorová analýzacs
dc.subjectČeská republikacs
dc.subjectEvropacs
dc.titleProstorová analýza výskytu HIV/AIDS na území České republikycs
dc.title.alternativeSpatial analysis of HIV/AIDS diffusion in the Czech Republicen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentCentrum biologie, geověd a envigogikycs
dc.thesis.degree-programPřírodovědná studiacs
dc.description.resultNeobhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor's thesis is focused on the topic of spatial occurrence of HIV/AIDS in Czech Republic. It presents statistical data about the infection within space and time and shows them in cartograms and graphs. Author presents the summary of the spreading development and its changes through time within the monitored area in a compact form. Analysis of each output and unique approach to summary of the infection spreading creates a new view at the issue of HIV/AIDS in Czech Republic.en
dc.subject.translatedHIVen
dc.subject.translatedAIDSen
dc.subject.translatedspatial analysisen
dc.subject.translatedCzech republicen
dc.subject.translatedEuropeen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace.pdfPlný text práce5,09 MBAdobe PDFView/Open
Hrych V.pdfPosudek vedoucího práce712,06 kBAdobe PDFView/Open
Hrych o.pdfPosudek oponenta práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
hrych p.pdfPrůběh obhajoby práce128,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14695

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.