Název: Vývoj vesnice Starý Klíčov od 19. století do současnosti
Další názvy: The development of the village Starý Klíčov since 19 century to the present
Autoři: Konopíková, Alena
Vedoucí práce/školitel: Novotná, Marie
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14704
Klíčová slova: Starý Klíčov;obyvatelstvo;sídlo;struktura;vývoj;venkov
Klíčová slova v dalším jazyce: Starý Klíčov;population;settlement;structure;development;country
Abstrakt: Hlavním tématem bakalářské práce je zhodnotit a postihnout, jak se změnilo venkovské sídlo Starý Klíčov od 19. století do současnosti. Práce obsahuje zhodnocení vývoje obyvatelstva, strukturu obyvatelstva a její změny, prostorového růstu sídla, zhodnocení funkcí sídla a nastínění možné perspektivy pro rozvoj sídla.
Abstrakt v dalším jazyce: The purpose of the Bachelor Thesis is to evaluate and to capture how the village settlement Starý Klíčov has changet since the 19th century. The Thesis encompasses the population changes characterisation, population structure and its changes, the sprawl of the village, the fiction of the country and possible prospect of village development and growth.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
KONOPIKOVA ALENA-Bakalarska prace- Zapadoceska univerzita v Plzni.pdfPlný text práce4,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Konopikova V.pdfPosudek vedoucího práce708,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Konopikova O.pdfPosudek oponenta práce1,28 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Konopikova P.pdfPrůběh obhajoby práce231,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14704

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.