Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNovotná, Marie
dc.contributor.authorKonopíková, Alena
dc.date.accepted2014-05-19
dc.date.accessioned2015-03-25T09:46:54Z-
dc.date.available2013-06-10cs
dc.date.available2015-03-25T09:46:54Z-
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-04-14
dc.identifier57585
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/14704
dc.description.abstractHlavním tématem bakalářské práce je zhodnotit a postihnout, jak se změnilo venkovské sídlo Starý Klíčov od 19. století do současnosti. Práce obsahuje zhodnocení vývoje obyvatelstva, strukturu obyvatelstva a její změny, prostorového růstu sídla, zhodnocení funkcí sídla a nastínění možné perspektivy pro rozvoj sídla.cs
dc.format66 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectStarý Klíčovcs
dc.subjectobyvatelstvocs
dc.subjectsídlocs
dc.subjectstrukturacs
dc.subjectvývojcs
dc.subjectvenkovcs
dc.titleVývoj vesnice Starý Klíčov od 19. století do současnostics
dc.title.alternativeThe development of the village Starý Klíčov since 19 century to the presenten
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentCentrum biologie, geověd a envigogikycs
dc.thesis.degree-programPřírodovědná studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe purpose of the Bachelor Thesis is to evaluate and to capture how the village settlement Starý Klíčov has changet since the 19th century. The Thesis encompasses the population changes characterisation, population structure and its changes, the sprawl of the village, the fiction of the country and possible prospect of village development and growth.en
dc.subject.translatedStarý Klíčoven
dc.subject.translatedpopulationen
dc.subject.translatedsettlementen
dc.subject.translatedstructureen
dc.subject.translateddevelopmenten
dc.subject.translatedcountryen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KONOPIKOVA ALENA-Bakalarska prace- Zapadoceska univerzita v Plzni.pdfPlný text práce4,07 MBAdobe PDFView/Open
Konopikova V.pdfPosudek vedoucího práce708,48 kBAdobe PDFView/Open
Konopikova O.pdfPosudek oponenta práce1,28 MBAdobe PDFView/Open
Konopikova P.pdfPrůběh obhajoby práce231,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14704

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.