Title: Vývoj vesnice Nebílovy od 19. století do současnosti
Other Titles: Development of village Nebílovy since the 19th century up to now
Authors: Steiningerová, Denisa
Advisor: Novotná, Marie
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14708
Keywords: Nebílovy;vesnice;vývoj;venkovský prostor
Keywords in different language: Nebílovy;village;development;countryside
Abstract: Hlavním tématem bakalářské práce bylo zhodnotit vývoj vesnice Nebílovy od 19. století do současnosti. Teoretická část byla věnována obecnému popisu venkova, historii a pojmům s tím souvisejícím. V praktické části jsme hodnotili změny struktury obyvatel a výstavbu nových domů od roku 1869 2011 a jejich vývoj.
Abstract in different language: The main goal of this thesis was the evaluation of the development of the village Nebílovy since the 19th century up to now. The theoretical part concentrates on a general description of the countryside, its history and terminology connected with it. The practical part is focused on the changes of the inhabitants´ structure and building new houses from 1869 to 2011 and their development.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Steinigerova.pdfPlný text práce2,84 MBAdobe PDFView/Open
steiningerova v.pdfPosudek vedoucího práce596,5 kBAdobe PDFView/Open
steiningerova o.pdfPosudek oponenta práce1,37 MBAdobe PDFView/Open
steiningerova p.pdfPrůběh obhajoby práce248,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14708

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.