Název: Vývoj vesnice Nebílovy od 19. století do současnosti
Další názvy: Development of village Nebílovy since the 19th century up to now
Autoři: Steiningerová, Denisa
Vedoucí práce/školitel: Novotná, Marie
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14708
Klíčová slova: Nebílovy;vesnice;vývoj;venkovský prostor
Klíčová slova v dalším jazyce: Nebílovy;village;development;countryside
Abstrakt: Hlavním tématem bakalářské práce bylo zhodnotit vývoj vesnice Nebílovy od 19. století do současnosti. Teoretická část byla věnována obecnému popisu venkova, historii a pojmům s tím souvisejícím. V praktické části jsme hodnotili změny struktury obyvatel a výstavbu nových domů od roku 1869 2011 a jejich vývoj.
Abstrakt v dalším jazyce: The main goal of this thesis was the evaluation of the development of the village Nebílovy since the 19th century up to now. The theoretical part concentrates on a general description of the countryside, its history and terminology connected with it. The practical part is focused on the changes of the inhabitants´ structure and building new houses from 1869 to 2011 and their development.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Steinigerova.pdfPlný text práce2,84 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
steiningerova v.pdfPosudek vedoucího práce596,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
steiningerova o.pdfPosudek oponenta práce1,37 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
steiningerova p.pdfPrůběh obhajoby práce248,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14708

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.